ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Για επαγγελματίες με 3 τουλάχιστον έτη προϋπηρεσίας. Το ταχύρρυθμο πρόγραμμα ζαχαροπλαστικής της Kappa Studies είναι ειδικά σχεδιασμένο για τους επαγγελματίες του κλάδου που θέλουν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους.

Σε ποιους απευθύνεται το ταχύρρυθμο πρόγραμμα:

Σε επαγγελματίες με τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσίας που θέλουν να αποκτήσουν πιστοποίηση για τις γνώσεις που έχουν ως εμπειρικοί ζαχαροπλάστες. 

Δυνατά σημεία του ταχύρρυθμου προγράμματος

 • Ειδικά σχεδιασμένη δομή μαθημάτων προσαρμοσμένη στις ανάγκες των επαγγελματιών.
 • Θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα  ζαχαροπλαστικής.
 • Επιπλέον θεωρητικά μαθήματα για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, και μάθημα κοστολόγησης. Απαραίτητες γνώσεις που πρέπει να κατέχει κάθε επαγγελματίας ζαχαροπλάστης.
 • Ατομικές θέσεις πρακτικής σε κάθε εργαστήριο.
 • Προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις της ACTA για την απόκτηση πιστοποίησης.

 

Δικαιολογητικά για Εγγραφή

 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Βεβαίωση προϋπηρεσίας (στην αντίστοιχη ειδικότητα του προγράμματος)
 • Βεβαίωση ενσήμων (στην αντίστοιχη ειδικότητα του προγράμματος)
 • 2 έγχρωμες φωτογραφίες (μέγεθος διαβατηρίου)
 • ΑΦΜ
 • ΑΜΚΑ

Συνολική Διάρκεια Προγράμματος 180 ώρες

Κόστος 1200€ 

Ευκολίες Πληρωμών. Η πληρωμή των διδάκτρων γίνεται σε  άτοκες μηνιαίες δόσεις.

ΔΩΡΟ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ACTA CPC - Certified Pastry Chef Πιστοποιημένος Ζαχαροπλάστης

Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ

Ονομα είναι υποχρεωτικό
Επιθετο είναι υποχρεωτικό
Email είναι υποχρεωτικό
Ημ/νια γεννησης είναι υποχρεωτικό
Τηλεφωνο είναι υποχρεωτικό
Κινητο είναι υποχρεωτικό

Τα πεδία με " * " είναι υποχρεωτικά.