ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ F&B MANAGEMENT

 

Για επαγγελματίες με 3 τουλάχιστον έτη προϋπηρεσίας. Σκοπός μας να πιστοποιήσουμε και να βελτιώσουμε το επίπεδο των γνώσεών σας μέσα από ένα πρόγραμμα με θεματικές ενότητες: Sommelier, Bartender, Εστιατοριακή, Κοστολόγηση.

Δυνατά σημεία του ταχύρρυθμου προγράμματος

  • Ειδικά σχεδιασμένη δομή μαθημάτων προσαρμοσμένη στις ανάγκες των επαγγελματιών.
  • Θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα.
  • Βεβαίωση παρακολούθησης προγράμματος με την εγγύηση του ονόματος της Kappa Studies.
  • Προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις της ACTA για την απόκτηση πιστοποίησης.        

  

Συνολική Διάρκεια Προγράμματος 180 ώρες

Κόστος 1200€  

Ευκολίες Πληρωμών. Η πληρωμή των διδάκτρων γίνεται σε  άτοκες μηνιαίες δόσεις.

ΔΩΡΟ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ACTA CRAAS - Certified Restaurant Art & Administration Specialist Πιστοποιημένος Ειδικός Εστιατορικής Τέχνης και Διοίκησης 

 

Δικαιολογητικά για Εγγραφή

  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Βεβαίωση προϋπηρεσίας (στην αντίστοιχη ειδικότητα του προγράμματος)
  • Βεβαίωση ενσήμων (στην αντίστοιχη ειδικότητα του προγράμματος)
  • 2 έγχρωμες φωτογραφίες (μέγεθος διαβατηρίου)
  • ΑΦΜ
  • ΑΜΚΑ

 

Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ

Ονομα είναι υποχρεωτικό
Επιθετο είναι υποχρεωτικό
Email είναι υποχρεωτικό
Ημ/νια γεννησης είναι υποχρεωτικό
Τηλεφωνο είναι υποχρεωτικό
Κινητο είναι υποχρεωτικό

Τα πεδία με " * " είναι υποχρεωτικά.