ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

1200€
  • 3 Μήνες - 180 Ώρες
  • ΔΩΡΟ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ACTA
1200€
  • 3 Μήνες - 180 Ώρες
  • ΔΩΡΟ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ACTA
1200€
  • 3 Μήνες - 180 Ώρες
  • ΔΩΡΟ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ACTA
1200€
  • 3 Μήνες - 180 Ώρες
  • ΔΩΡΟ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ACTA