Φιλοσοφία του Coctail η Τέχνη της Ανάμειξης

HIM 3191

Φιλοσοφία του Coctail η Τέχνη της Ανάμειξης

Θεματικές ενότητες πρώτης ημέρας:

 • Ιστορική αναφορά
 • Ποτήρια – εργαλεία
 • Η τέχνη της ανάμιξης (Mixology rules)
 • Κατηγορίες – Οικογένειες των Cocktails

Θεματικές ενότητες δεύτερης ημέρας:

 • Εκμάθηση original συνταγών για τα δέκα πιο διάσημα Cocktails
 • Πρακτική εξάσκηση από όλους τους συμμετέχοντες
 • Dry martini cocktail — Manhattan
 • Original Daiquiri — Mojito
 • Caipirinha — Margarita
 • Long island iced tea — Bloody Mary
 • Mai Tai — Pina Colada