Σχολή Κρέατος

Οι Σχολές επαγγελμάτων κρέατος παρέχουν την απαραίτητη εκπαίδευση προκειμένου να μπορεί να εργαστεί κάποιος επαγγελματικά στην ειδικότητα του κρεοπώλη, αλλά και να ανοίξει τη δική του επιχείρηση.
Λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Κρεοπωλών – Κρεοκοπτών

Μετεκπαίδευση Κρεοπωλών – Κρεοκοπτών

Σεμινάρια Κρεοπωλών- Κρεοκοπτών