Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης λειτουργούν υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Στα πλαίσια λειτουργίας του Κ.Δ.Β.Μ. λειτουργούν:

Ταχυρυθμα προγραμματα Μονοετή Προγράμματα Προγράμματα Μετεκπαίδευσης

Ταχύρρυθμα Προγράμματα

Μαγειρικής

Ζαχαροπλαστικής

Front Office Management

Housekeeping

F&B Management

Μονοετή Προγράμματα

Μονοετές Πρόγραμμα Ζαχαροπλαστικής

Γαλακτοκομίας – Τυροκομίας

Μελισσοκομίας

Προγράμματα Μετεκπαίδευσης

Πρόγραμμα μετεκπαίδευσης μαγειρικής