2000 Ίδρυση Kappa Studies

Ίδρυση Kappa Studies ως εργαστήριο ελευθέρων σπουδών στον τομέα τουριστικών επαγγελμάτων.

2014 Άδεια Λειτουργίας ΚΔΒΜ 1

Η Kappa Studies γίνεται Κέντρο Δια Βίου Μάθησης
Επιπέδου 1.

2016 Άδεια Λειτουργίας ΚΔΒΜ 2

Η Kappa Studies πιστοποιείται ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2.

2017 Άδεια Λειτουργίας ΙΕΚ

Η Kappa Studies πιστοποιείται ως Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.ΙΕΚ) από το Υπουργείο Παιδείας.

2018 Άδεια Σχολής Επαγγελμάτων Κρέατος

Η Kappa Studies πιστοποιείται ως Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας, Θρησκευμάτων και από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αριθμό ΦΕΚΒ’1970/01.06.2018.