Τεχνολογίας Τροφίμων

texnologia trofimon1

Κ.Δ.Β.Μ KAPPA STUDIES
Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα Γαλακτοκομίας – Τυροκομίας
Μονοετές πρόγραμμα Μελισσοκομίας

IMG 20190209 035402

Σεμινάρια KAPPA STUDIES
Σεμινάρια Αγροτουρισμού

Σεμινάρια Τυροκομίας – Γαλακτοκομίας