Δωρεάν Σπουδές στη Μαγειρική Τέχνη

2
Συνεργαζόμενη επιχείρηση παρέχει Δωρεάν Σπουδές στο ΙΙΕΚ Kappa Studies, παρέχοντας εξασφαλισμένη εργασία και δυνατότητα καριέρας !
Οι σπουδές αφορούν δωρεάν διετή εκπαίδευση στο ΙΕΚ με αναγνωρισμένο κρατικό δίπλωμα στην ειδικότητα ”Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης” και αμειβόμενη πρακτική άσκηση.