ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

Φοίτηση: 2 έτη
Τον πρώτο χρόνο: Food & Beverage Management
Τον δεύτερο χρόνο οι σπουδές αφορούν την: Διεύθυνση Υποδοχής ξενοδοχείου-Front Office Management

FOOD & BEVERAGE MANAGEMENT

Μαθήματα

 • Οργάνωση και Λειτουργία Εστιατορίου
 • Τροφογνωσία – Εδεσματολόγιο
 • Λειτουργία Μπαρ ξενοδοχείων
 • Οργάνωση κουζίνας – εξοπλισμός
 • Υγιεινή – Ασφάλεια – HACCP
 • Event Management – Οργάνωση Banquet – Catering
 • Οικονομικά επισιτιστικών τμημάτων
 • Προγράμματα αποθήκης H/Y
 • Διεύθυνση τμήματος προμηθειών
 • Ξένες Γλώσσες
 • Αμειβόμενη πρακτική 5 μηνών σε ξενοδοχείο πολυτελείας – Διπλωματική εργασία

Προϋποθέσεις: Απολυτήριο Γυμνασίου -Λυκείου, Ηλικία άνω των 15 ετών

Δίμηνο F&B Management

Για επαγγελματίες με 3 τουλάχιστον έτη προϋπηρεσίας. Σκοπός μας να πιστοποιήσουμε και να βελτιώσουμε το επίπεδο των γνώσεών σας μέσα από ένα δίμηνο πρόγραμμα με θεματικές ενότητες: Sommelier, Bartender, Εστιατορική, Κοστολόγηση.

FRONT OFFICE MANAGEMENT

Μαθήματα

 • Οργάνωση και Λειτουργία Υποδοχής
 • Δημόσιες Σχέσεις – Τεχνικές Επικοινωνίας
 • Τήρηση Λογαριασμών Πελατών. Προγράμματα Υπολογιστών
 • Ξενοδοχειακό Marketing
 • Ξενοδοχειακή Νομοθεσία – Εργατικό Δίκαιο
 • Λειτουργία Τμήματος Ορόφων
 • Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
 • Υγιεινή και Ασφάλεια στο χώρο εργασίας
 • Διασφάλιση Ποιότητας (πιστοποιητικά – διαδικασίες)
 • Foreign Languages
 • Ξενοδοχειακή Λογιστική – Οικονομικά
 • Ξένες Γλώσσες
 • Αμειβόμενη πρακτική 5 μηνών σε ξενοδοχείο πολυτελείας – Διπλωματική εργασία

Προϋποθέσεις: Απολυτήριο Γυμνασίου -Λυκείου, Ηλικία άνω των 15 ετών

Δίμηνο Front Office Management

Για επαγγελματίες με 3 τουλάχιστον έτη προϋπηρεσίας. Πιστοποιήστε την υπάρχουσα γνώση σας και εμπλουτίστε το πεδίο σας στον τομέα των συμβολαίων, κρατήσεων, λειτουργία υποδοχής και στην εκμάθηση του προγράμματος “Αλέξανδρος”.