ΙΙΕΚ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

ΙΙΕΚ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

 2ετής Φοίτηση: Τα θεωρητικά μαθήματα αρχίζουν τον Οκτώβριο και η πρακτική άσκηση είναι τρίμηνη σε ξενοδοχεία πολυτελείας

Μαθήματα

 • Αρχές Οικονομικής
 • Τουρισμός
 • Οργάνωση και λειτουργία ξενοδοχείων
 • Οργάνωση - λειτουργία μαγειρείου
 • Τροφογνωσία - εδεσματολόγιο
 • Λογιστική ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
 • Ξενοδοχειακές εφαρμογές με χρήση Η/Υ
 • Διοίκηση επιχειρήσεων
 • Αγγλικά
 • Γερμανικά
 • Marketing
 • Οργάνωση λειτουργία εστιατορίου
 • Υγιεινή και ασφάλεια
 • Οινολογία
 • Μπαρ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Φωτοτυπία ταυτότητα
 • Αίτηση εγγραφής (συμπληρώνεται στην Σχολή)

Δίμηνο F&B Management

Για επαγγελματίες με 3 τουλάχιστον έτη προϋπηρεσίας. Σκοπός μας να πιστοποιήσουμε και να βελτιώσουμε το επίπεδο των γνώσεών σας μέσα από ένα δίμηνο πρόγραμμα με θεματικές ενότητες: Sommelier, Bartender, Εστιατορική, Κοστολόγηση.

Δίμηνο Front Office Management

Για επαγγελματίες με 3 τουλάχιστον έτη προϋπηρεσίας. Πιστοποιήστε την υπάρχουσα γνώση σας και εμπλουτίστε το πεδίο σας στον τομέα των συμβολαίων, κρατήσεων, λειτουργία υποδοχής και στην εκμάθηση του προγράμματος “Αλέξανδρος”.