ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

€80 /άτομο

RUM

€90 /άτομο
€90 /άτομο
€50 /άτομο
 • Διάρκεια 6 ώρες
 • Φοιτητές : €50 /άτομο
€40 /άτομο
 • Διάρκεια 5 ώρες
 • -
€40 /άτομο
 • Διάρκεια: 6 ώρες
 • Φοιτητές: €30/άτομο
€50 /άτομο
 • -
 • Φοιτητές: €30/άτομο
€60 /άτομο
 • Διάρκεια 5 ώρες
 • Φοιτητές: 40€ /άτομο
€80 /άτομο
 • Διάρκεια 5 ώρες
 • Φοιτητές: 50€ /άτομο
€80 /άτομο
 • Διάρκεια 5 ώρες
 • Φοιτητές: 50€/άτομο
€30 /άτομο
 • Διάρκεια 6 ώρες
 • Φοιτητές: 20€ /άτομο
€60 /άτομο
 • Διάρκεια 6 ώρες
 • Φοιτητές: 40 €/άτομο
€40 /άτομο
 • Διάρκεια 5 ώρες
 • Φοιτητές: 20€/άτομο
€60 /άτομο
 • Διάρκεια 5 ώρες
 • Φοιτητές: 40€/άτομο
€40 /άτομο
 • Διάρκεια 5 ώρες
 • Φοιτητές : €20 ευρώ /άτομο
€230 /άτομο
 • Διάρκεια 10 ώρες
€50 /άτομο
 • Διάρκεια 5 ώρες
 • Φοιτητές : 30€/άτομο