ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

€80 /άτομο

RUM

€90 /άτομο
€90 /άτομο
€50 /άτομο
 • Τρίτη, 14 Φεβ 2017 16.00-22.00
 • Διάρκεια 6 ώρες
 • Φοιτητές : €50 /άτομο
Δωρεάν για 20 άτομα
 • Παρασκευή, 17 Φεβ 2017 16.00-21.00
 • Διάρκεια 5 ώρες
 • -
€50 /άτομο
 • Δευτέρα, 20 Φεβ 2017 18.00
 • -
 • -
€40 /άτομο
 • Τετάρτη, 01 Μαρ 2017 16.00-22.00
 • Διάρκεια 5 ώρες
 • -
Δωρεάν για 22 άτομα
 • Παρασκευή, 03 Μαρ 2017 16.00-21.00
 • Διάρκεια 5 ώρες
 • -
€45 /άτομο
 • Δευτέρα, 06 Μαρ 2017 18:00
 • -
 • -
€40 /άτομο
 • Τετάρτη, 08 Μαρ 2017 16.00-21.00
 • Διάρκεια: 6 ώρες
 • Φοιτητές: €30/άτομο
€50 /άτομο
 • Δευτέρα, 13 Μαρ 2017 19.00
 • -
 • Φοιτητές: €30/άτομο
€60 /άτομο
 • Τετάρτη, 15 Μαρ 2017 16.00-21.00
 • Διάρκεια 5 ώρες
 • Φοιτητές: 40€ /άτομο
€80 /άτομο
 • Δευτέρα, 20 Μαρ 2017 16.00-21.00
 • Διάρκεια 5 ώρες
 • Φοιτητές: 50€ /άτομο
€80 /άτομο
 • Τετάρτη, 22 Μαρ 2017 16.00-21.00
 • Διάρκεια 5 ώρες
 • Φοιτητές: 50€/άτομο
€30 /άτομο
 • Δευτέρα, 27 Μαρ 2017 16.00-21.00
 • Διάρκεια 6 ώρες
 • Φοιτητές: 20€ /άτομο
€60 /άτομο
 • Τετάρτη, 29 Μαρ 2017 16.00-21.00
 • Διάρκεια 6 ώρες
 • Φοιτητές: 40 €/άτομο
€40 /άτομο
 • Δευτέρα, 03 Απρ 2017 16.00-21.00
 • Διάρκεια 5 ώρες
 • Φοιτητές: 20€/άτομο
€60 /άτομο
 • Τετάρτη, 05 Απρ 2017 16.00-21.00
 • Διάρκεια 5 ώρες
 • Φοιτητές: 40€/άτομο
€40 /άτομο
 • Δευτέρα, 24 Απρ 2017 16.00-21.00
 • Διάρκεια 5 ώρες
 • Φοιτητές : €20 ευρώ /άτομο
€230 /άτομο
 • Τετάρτη, 26 Απρ 2017 16.00-21.00
 • Διάρκεια 10 ώρες
€50 /άτομο
 • Τετάρτη, 03 Μαϊ 2017 16.00-21.00
 • Διάρκεια 5 ώρες
 • Φοιτητές : 30€/άτομο